Küldetésnyilatkozat Tanácsadó központ Információs Központ Szolgáltató Központ Rendezvényszervezés Szándékaink támogatói Elérhetőségek
 
 

Tanácsadó központ-Szeged Tanulás tréning

 

Célcsoport:
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói.

A program szükségessége:

 1. Az oktatási-nevelési folyamat során elengedhetetlen, hogy a pedagógus tanulni is megtanítsa diákjait. Ahhoz, hogy ezt a munkát minőségileg képes legyen végezni, rendelkeznie kell hatékony tanulási technikákkal.
 2. Sajátélményű tapasztalatokat szerezhet a hallgató, amiket aztán felhasználhat gyakorlati munkája során.
 3. A tanulás tréning során szerzett ismeretek lényegesen könnyebbé teszik a hallgatók számára az ismeretek megfelelő minőségű elsajátítását, a pedagógus pályára lépve pedig emelik munkájuk színvonalát.
 4. A pedagógusi hivatáshoz különösen fontos a tanulás tanításának képessége. Az ilyen programoknak szerves részét kellene képezni a pedagógusképzésnek. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni ezzel a programmal.
 5. A sikeres programok bizonyíthatnák a tanulási tréningek létjogosultságát a tanárképzésben.

Szakmai vezető:
Dr. Démuth Ágnes, főiskolai adjunktus

A program célkitűzései:

 1. Rövid távon: hatékony tanulási technikák kialakítása, a vázlatkészítés és a jegyzetelés technikájának elsajátítása, a kommunikációs képességek fejlesztése
 2. Hosszú távon: a pedagógiai munka hatékonyabbá tétele; értékteremtés

A program tervezett eredményei:

 1. A fiatalok képet kapnak tanulási technikáik hiányosságairól, a szakember vezetésével ezeket tökéletesíthetik. Kommunikációs képességeik javulnak. A vázlatkészítés, jegyzetelés, értő olvasás és problémamegoldás területén magasabb szintre juthatnak el. Az elért eredmények mértéke függ az általuk befektetett energiától is.
 2. Az eredményekből közvetve a programokon részt vevő hallgatók majdani diákjai is részesülhetnek.

A kitűzött célokhoz vezető módszerek:

 1. Előadás
 2. Gyakorlati feladatok
 3. Egyéni, pár- és kiscsoportos feladatok

A program lebonyolításának módja:
Képzési időtartam: összesen 30 óra, hetente 2 órában.
Létszám: kurzusonként 15-20 fő

Tematika, programterv:

 1. A tanulás pszichológiai fogalma; szintfelmérés: figyelem, olvasási tempó, szövegértés, lényegkiemelő, összefüggések megértésének képességére vonatkozóan
 2. A tanulási szokások, tanulási stílus felmérése, az ezzel való ismerkedés.
 3. Az értelmes iskolai tanulás eszközei – előfeltételei: rend, tervezet, ráhangolódás, objektív feltételek: fény, hőmérséklet, stb., segédkönyvek
 4. A kommunikáció és a tanulás közötti összefüggések; az olvasás és a beszéd különbségei; az aktív és a passzív figyelem
 5. Képességfejlesztő gyakorlatok: szinonima-keresés; kakukktojás-feladatok; szólások, közmondások értelmezése
 6. A parafrazeálás alapjai
 7. A megértő olvasás és tanulás alapjai: címvizsgálat; meglévő ismeretek aktualizálása; fejezetcímek áttekintése; kérdések gyűjtése
 8. A megértés alapjai, annak ellenőrzése: az összefüggések felismerése – lényegkiemelés; a vázlat készítése: vázlattípusok (ezek összefüggései a tanulási stílussal, kognitív stílussal)
 9. A megértés szintjének vizsgálata: gyakorló feladatok és vázlatkészítés
 10. A jegyzetelés „titkai”: az előzetes tájékozódás szerepe; az előadói stílus és a jegyzetelés közötti összefüggések; mikor írjuk le az írásvetítőn látottakat?
 11. A kommunikációs képességek fejlesztése: gyakorló feladatok
 12. Hogyan készüljünk fel a vizsgákra és miért? Tanulási törvények a gyakorlatban; tényleg lehet-e mások jegyzeteit használnunk?
 13. Eddig jutottam el: a figyelem, emlékezet, megértés szintjének vizsgálata, összehasonlítása a szeptemberi eredményekkel
 14. A másik ember segítése és a helyette való munka közötti különbségek: hogyan, mit érdemes, kell tanítani?
 15. Az elért eredmények értékelése

A fiatalok részvétele a programban:
A fiatalok a tréning aktív résztvevői, a játékos feladatok végrehajtói. A kurzusok szervezését és meghirdetését a Kft. alkalmazottja végzi, a lebonyolításért egy megbízott tréner felel majd.

Értékelés és utómunkálatok:
A programokat a résztvevők értékelik a tapasztalatok és hiányosságok feltárásával, elégedettség kérdőívvel (mit tanultam, mi tetszett, mi nem tetszett, mit hiányoltam, megfelelt-e előzetes elvárásaimnak, stb.).


SZTE JGYPK Diplomások Köre
SZTE JGYPK Tanári Állásbörze
AGES QUOD AGIS Nonprofit Kft. szakmai gyakorlat
AGES QUOD AGIS Hallgatók Pályakövető Kérdőíve
JugyuKlub Szavazás
  Webmester