Küldetésnyilatkozat Tanácsadó központ Információs Központ Szolgáltató Központ Rendezvényszervezés Szándékaink támogatói Elérhetőségek
 
 

Tanácsadó központ-Szeged Pályázatíró Tréning

 

Célcsoport:
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói.

A program szükségessége:

 1. A pályakezdőknek megfelelő képességeket kell szerezniük, hogy tanárként, értelmiségiként, vagy vezetőként válaszokat tudjanak adni a civil szféra, a nonprofit menedzsment kihívásaira is, és hatékonyan kell az általuk esetlegesen képviselt civilek érdekeit képviselniük. Mivel a tanári pályán túlképzés tapasztalható, a hallgatóknak fel kell készülniük arra, hogy a pályázatírás képessége elhelyezkedésükkor előnyt jelenthet számukra.
 2. A kurzus nem csupán a pályázatírás módszertanának elsajátításában kíván segíteni, hanem a pályázatírás során felhasználandó elvi, jogi és gazdaságpolitikai ismeretek megszerzésében, a különböző pályázati lehetőségek összegyűjtésében, javítva ezáltal a majdani álláskeresők esélyeit.
 3. Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg a pályázatírás technikájának elméleti és gyakorlati alapjait, kapjanak képet a pályázati lehetőségekről, az ideális pályázat kiválasztásának szempontjairól, a pályázati anyag és a költségvetés összeállításáról, a pályázatok során felhasználandó jogi és gazdaságpolitikai ismeretekről; tökéletesítsék a sikeres pályázatírás technikáját a gyakorlatban is.

Szakmai vezető:
Alattyányi István, tanár, pályázati projektmenedzser

A program célkitűzései és várható eredményei:

 1. Rövid távon: A résztvevők pályázatíró képességei fejlődnek, megtanulják a hatékony civil érdekérvényesítés, és a sikeres pályázatírás technikáit, szempontjait; ezeket kipróbálva gyakorlatot szereznek a nonprofit szektorban való munkához.
 2. Hosszú távon: Sikeresebben vesznek részt a munkaerőpiacon, könnyebben megtalálják a számukra megfelelő civil szektorú lehetőségeket.

A kitűzött célokhoz vezető módszerek:

 1. elméleti képzések, előadások
 2. helyzetgyakorlatok
 3. témacentrikus beszélgetések
 4. egyéni feladatok

A program lebonyolításának módja:
Képzési időtartam: 20 óra, heti 2 órában
Létszám: 20 fő

Tematika, programterv:

Óraterv:
Pályázatírás – elmélet: 12 óra
Pályázatírás – gyakorlat: 8 óra
Számonkérés, értékelés: 2 óra

Részletes tematika:

 1. Óramegbeszélés. A project definiálása. A tematikus projectek forrásallokációja.
 2. A pályázat, mint forráselosztási rendszer.
 3. Alapvető pályázási formák: a pályázat és a tender definiálása.
 4. A pályázatírás elvi és gyakorlati kérdései I.
 5. A pályázatírás elvi és gyakorlati kérdései II.
 6. Pályázatok beadása. A pályázatok során felhasználandó jogi és gazdaságpolitikai ismeretek.
 7. Gyakorlat I. Különböző pályázati lehetőségek összegyűjtése, az ideális pályázat kiválasztása.
 8. Gyakorlat II. A pályázati anyag összeállítása.
 9. Gyakorlat III. Költségvetés.
 10. Félév értékelése. Számonkérés.

A fiatalok résztvétele a programban:
A fiatalok a program aktív résztvevői, a feladatok, gyakorlatok, szimulált helyzetek végrehajtói.

Értékelés és utómunkálatok:
Az értékelést a résztvevő hallgatók végzik, elégedettség kérdőívet töltenek ki, mely feltárja a hiányosságokat, gyenge oldalakat, és a hallgatók által vélt hasznosíthatóságot is. Az utómunkálatok során ezeket feldolgozva alakítjuk tovább a programot.


SZTE JGYPK Diplomások Köre
SZTE JGYPK Tanári Állásbörze
AGES QUOD AGIS Nonprofit Kft. szakmai gyakorlat
AGES QUOD AGIS Hallgatók Pályakövető Kérdőíve
JugyuKlub Szavazás
  Webmester