Küldetésnyilatkozat Tanácsadó központ Információs Központ Szolgáltató Központ Rendezvényszervezés Szándékaink támogatói Elérhetőségek
 
 

Tanácsadó központ-Szeged Kommunikációfejlesztő és önismereti tréning

 

Célcsoport:
I – III. évfolyamos Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói.

Program szükségessége:

 1. Az oktatási-nevelési folyamat során a pedagógus a gyerekek személyiségét is fejleszti, értékrendszerére is kihat. Ahhoz, hogy ezt a munkát minőségileg képes legyen végezni, magas szintű önismeretre, kialakult értékrendszerre és kiemelkedően jó kommunikációs képességre van szüksége.
 2. Számos önismereti és kommunikációfejlesztő játékot ismerhet meg a hallgató, sajátélményű tapasztalatokat szerezhet, amiket aztán felhasználhat gyakorlati – elsősorban osztályfőnöki – munkája során.
 3. A pedagógusi hivatáshoz szükséges készségek kialakítása különösen fontos, hiszen az empátia, a kommunikációs képesség és a konfliktuskezelési technika hatékonyabbá teheti a pedagógus munkáját és megelőzheti a pedagógusok közt oly gyakori kiégést.
 4. Az ilyen programoknak szerves részét kellene képezni a pedagógusképzésnek. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni ezekkel a programokkal.
 5. A sikeres programok bizonyíthatnák az önismereti, kommunikációfejlesztő és tanári készségfejlesztő tréningek létjogosultságát a tanárképzésben.

Szakmai vezető:
Döbör Ágota, pszichológus, tanársegéd

A program célkitűzései:

 1. Rövid távon: kommunikációs készség fejlesztése, önismeret növelése, ezáltal a hallgatók személyiségfejlesztése; a konfliktusok és feszültségek megoldásának hatékony kezelése; a tanári hivatáshoz szükséges készségek kialakítása, megszilárdítása
 2. Hosszú távon: a pedagógiai munka hatékonyabbá tétele; értékteremtés; kiégés és pályaelhagyás megelőzése

A program tervezett eredményei:

 1. A fiatalok az önismeret, a hatékony kommunikáció és az empátiás készség különböző szintjeire juthatnak el. Javulnak családi, baráti és párkapcsolataik, tisztábban látják majd a számukra fontos értékeket. Az elért eredmények mértéke függ az általuk befektetett energiától is.
 2. Az eredményekből közvetve a programokon résztvevő hallgatók majdani diákjai is részesülhetnek.

A kitűzött célokhoz vezető módszerek (mindkét kurzus esetén):

 1. Témacentrikus beszélgetések
 2. Szituációs játékok
 3. Szociometriás játékok
 4. Egyéni, pár- és kiscsoportos játékok

A program lebonyolításának módja:
Képzési időtartam: összesen 60 óra (2X30 óra), kéthetente 4 órában.
Létszám: kurzusonként 15-20 fő, összesen 40 fő.

Tematika, programterv:

 1. Ismerkedés, önbemutatás
 2. Családi kapcsolataim
 3. Párkapcsolatok; a családalapítással kapcsolatos félelmek
 4. Értékrendszerem, mik a legfőbb értékeim
 5. Az empátiás készség fejlesztése
 6. Kommunikációs stílusom
 7. A hatékony kommunikáció a különböző élethelyzetekben
 8. Konfliktuskezelési stratégiáim
 9. A hatékony konfliktuskezelési és probléma-megoldási technikák
 10. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok a tanultak összegzésére
 11. Visszajelzés a csoportnak, záró gyakorlatok
  A kurzus rugalmasan alakul a csoporttagok, valamint az ő igényeik, elvárásaik, problémáik függvényében, ezért a témákon belüli játékok előre pontosan nem megadhatók!

Fiatalok részvétele a programban:
A fiatalok a tréning aktív résztvevői, a játékos feladatok végrehajtói. A kurzus szervezését és meghirdetését a Kft. alkalmazottja végzi, a lebonyolításért egy megbízott tréner (pszichológus) felel majd.

Értékelés és utómunkálatok:
A programokat a résztvevők értékelik a tapasztalatok és hiányosságok feltárásával, elégedettség kérdőívvel (mit tanultam, mi tetszett, mi nem tetszett, mit hiányoltam, megfelelt-e előzetes elvárásaimnak, stb.).


SZTE JGYPK Diplomások Köre
SZTE JGYPK Tanári Állásbörze
AGES QUOD AGIS Nonprofit Kft. szakmai gyakorlat
AGES QUOD AGIS Hallgatók Pályakövető Kérdőíve
JugyuKlub Szavazás
  Webmester