Küldetésnyilatkozat Tanácsadó központ Információs Központ Szolgáltató Központ Rendezvényszervezés Szándékaink támogatói Elérhetőségek
 
 

Tanácsadó központ-Szeged Karrier tanácsadás tréning

 

Célcsoport:
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói.

A program szükségessége:

 1. A pályakezdőknek számos követelménynek kell megfelelni a munkaerőpiacon. Megfelelő álláskeresési stratégiákkal és technikákkal kell rendelkezniük, hatékonyan kell kommunikálniuk érdekeik képviseletekor. Sok pályán túlképzés tapasztalható, ezért a hallgatóknak fel kell készülniük egy esetleges pályamódosításra is.
 2. Az előadássorozat nem csupán álláskeresési és kommunikációs stratégiák elsajátításában kíván segíteni, hanem pályaorientációs tanácsot is ad, javítva ezáltal a majdani álláskeresők esélyeit.
 3. Általános igényként fogalmazódik meg a jugyusok körében, hogy többet tudjanak mind saját képességeikről, lehetőségeikről, mind pedig a különböző szakmák elvárásairól. A program során ezt az igényt is ki szeretnénk elégíteni, szeretnénk segíteni a hallgatóknak a munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodásban, a munka világában való helytállásban, a hatékony érdekképviseletben.
 4. Célunk, hogy a résztvevők ismerjék meg az álláskeresés technikájának elméleti alapjait, kapjanak képet a leghatékonyabb álláskeresési módokról, az önéletrajzírás szempontjairól, az állásinterjú felépítéséről, a sikeres állásinterjún elvárt viselkedésről, kommunikációs stílusról; tökéletesítsék kommunikációs stílusukat helyzetgyakorlatokban, szituációs játékokban.
 5. Próbálják ki, és éljék meg az asszertív érdekérvényesítést és a hatékony problémamegoldást.
 6. Ismerjék meg a hallgatók a képességeiket és motivációjukat. Találják meg a személyiségüknek, képességeiknek és motivációjuknak legmegfelelőbb pályát.

Szakmai vezetők:
Döbör Ágota, pszichológus, tanársegéd
D. Fizel Natasa, tanár

A program célkitűzései és várható eredményei:

 1. Rövid távon: A résztvevők kommunikációs készségei fejlődnek, megtanulják a hatékony és asszertív érdekérvényesítést; megismerik a legfontosabb álláskeresési technikákat, az önéletrajz és az állásinterjú szempontjait; ezeket kipróbálva gyakorlatot szereznek a későbbi munkakereséshez; pályatanácsadás során képet kapnak a személyiségükhöz és képességükhöz illeszkedő szakmákról.
 2. Hosszú távon: Sikeresebben vesznek részt a munkaerőpiacon, könnyebben megtalálják a számukra megfelelő lehetőségeket, így kevésbé lesznek pályaelhagyók, ill. sikeresebb pályamódosításra lesznek képesek.

A kitűzött célokhoz vezető módszerek:

 1. elméleti képzések, előadások
 2. szituációs játékok
 3. helyzetgyakorlatok
 4. témacentrikus beszélgetések
 5. egyéni-, pár- és csoportos feladatok

A program lebonyolításának módja:
A kurzust 15 héten át hetente két órában tartják képzett szakemberek.
Képzési időtartam: 30 óra (8 óra elmélet, 22 óra gyakorlat) heti 2 órában
Létszám: 20 fő

Tematika, programterv:

Óraterv:
Pályaorientáció – gyakorlat: 10 óra
Kommunikációelmélet – elmélet: 3 óra
Kommunikációfejlesztés - gyakorlat: 7 óra
Álláskeresési technikák – elmélet: 5 óra
Álláskeresési technikák – gyakorlat: 5 óra

Részletes tematika:

 1. Képességek (képességek mérése)
 2. Személyiség alapvető jellemzői, személyiség és munka viszonya
 3. Motivációs rendszer
 4. Pályaalkalmasság
 5. Pályaorientáció, pályatanácsadás
 6. A verbális kommunikáció
 7. A nonverbális kommunikáció, a testbeszéd
 8. A hatékony kommunikáció, a meggyőzés
 9. Munkahelyi helyzetek
 10. Konfliktusmegoldás különböző helyzetekben, asszertív érdekérvényesítés
 11. Az álláskeresés formái
  (újság, saját hirdetés, „kopogtatás”, informális csatornák használata)
 12. Önéletrajzírás
  (hagyományos és amerikai típusú, kézzel írott, kísérőlevél és köszönőlevél)
 13. A leendő munkaadóval történő személyes találkozás kritériumai
  (megjelenés, verbális és nonverbális kommunikáció);
  Szituációs játékok, a munkáltatóval történő személyes találkozás szimulálása
 14. Az állásinterjú (várható kérdések, felvételi lap lehetséges adatai, referenciák);
  Helyzetgyakorlatok, szimulált állásinterjúk
 15. Munkáltatóval kialakult konfliktushelyzetek kezelése

A fiatalok résztvétele a programban:
A fiatalok a program aktív résztvevői, a feladatok, gyakorlatok, szimulált helyzetek végrehajtói.

Értékelés és utómunkálatok:
Az értékelést a résztvevő hallgatók végzik, elégedettség kérdőívet töltenek ki, mely feltárja a hiányosságokat, gyenge oldalakat, és a hallgatók által vélt hasznosíthatóságot is. Az utómunkálatok során ezeket feldolgozva alakítjuk tovább a programot


SZTE JGYPK Diplomások Köre
SZTE JGYPK Tanári Állásbörze
AGES QUOD AGIS Nonprofit Kft. szakmai gyakorlat
AGES QUOD AGIS Hallgatók Pályakövető Kérdőíve
JugyuKlub Szavazás
  Webmester